SPORTSHOWROOM

  New Balance T990v2 Made in USA x Teddy Santis

  M990GB2

  New Balance T990v2 Made in USA x Teddy Santis M990GB2 01
  New Balance T990v2 Made in USA x Teddy Santis M990GB2 02
  New Balance T990v2 Made in USA x Teddy Santis M990GB2 03
  New Balance T990v2 Made in USA x Teddy Santis M990GB2 04

  주문

  • Stockx

   ₩294,000

  • Stockx

   ₩298,000

  • Stockx

   ₩314,000

  • Stockx

   ₩327,000

  • Stockx

   ₩331,000

  • Stockx

   ₩331,000

  • Stockx

   ₩341,000

  • Stockx

   ₩352,000

  • Stockx

   ₩354,000

  • Kicks Crew

   ₩356,502.41

  • Kicks Crew

   ₩357,837.63

  • Kicks Crew

   ₩357,837.63

  • Kicks Crew

   ₩360,508.06

  • Kicks Crew

   ₩363,178.49

  • Kicks Crew

   ₩365,848.92

  • Kicks Crew

   ₩367,184.13

  • Kicks Crew

   ₩367,184.13

  • Kicks Crew

   ₩375,195.42

  • Kicks Crew

   ₩391,218

  • Kicks Crew

   ₩407,240.58

  • Stockx

   ₩422,000

  • Kicks Crew

   ₩435,280.10

  • Stockx

   ₩439,000

  • Kicks Crew

   ₩441,956.17

  • Kicks Crew

   ₩461,984.40

  • Kicks Crew

   ₩468,660.47

  • Kicks Crew

   ₩471,330.90

  • Stockx

   ₩480,000

  • Stockx

   ₩484,000

  • Stockx

   ₩487,000

  • Kicks Crew

   ₩502,040.85

  • Stockx

   ₩553,000

  • Kicks Crew

   ₩555,449.45

  • Stockx

   ₩582,000

  • Stockx

   ₩617,000

  • 성별 남성
  • 브랜드 New Balance
  • 컬렉션 990
  • 모델 v2
  • 스포츠 라이프스타일
  • 컬러 그레이
  • 스타일 코드 M990GB2

  SPORTSHOWROOM은 cookies를 사용합니다. 저희의 cookie 정책에 대해 알아보세요.

  계속

  국가를 선택하세요

  유럽

  미주

  아시아 태평양

  아프리카

  중동